Czolowka_Lr (1 of 4)

O nas

„Pomóż mi to zrobić samemu”
Maria Montessori

W przedszkolu GROSZKI uczą i bawią się w trzech  grupach:

MAŁE GROSZKI

To dzieci w wieku 2,5 – 4 lata.  Codziennie są z nimi ich ulubione ciocie, bez których dzień w przedszkolu byłby smutny.  Panie   wspierają dzieci w chwilach tęsknoty za mamą, pomagają im zaadaptować się w nowym środowisku. Krok po kroku zdobywają wspólnie nowe umiejętności.

ŚREDNIE GROSZKI

To dzieci w wieku 3 – 4 lata. Średnie Groszki czują się  w swojej grupie bezpiecznie, chętnie poznają z swoją Panią świat podczas zabaw, spacerów, wycieczek i uroczystości. Uczą się współżycia w grupie i bycia samodzielnym. Zachęcają je do tego kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które mają zawsze pod ręką. Grupy pracują zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

DUŻE GROSZKI

Realizują  roczne przygotowanie przedszkolne do rozpoczęcia szkolnej przygody.
Przewodnikami w codziennej pracy „Małych odkrywców”  są Panie , które wspierają wychowanków przez cały pobyt w przedszkolu
Dzieci rozwijają indywidualne cechy osobowości, samodzielność i wiarę we własne siły, pracują nad osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, uczą się postaw posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli. Do zabawy, nauki i pracy zachęca „materiał rozwojowy” i inne pomoce dydaktyczne.
Wszystkie GROSZKI podczas pobytu w przedszkolu mogą zaspokajać swoje potrzeby, rozwijać zainteresowania i pasje.

 

Czesne i zajęcia

Czesne za przedszkole wynosi 570 zł.

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:
– ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe  – 1 raz w tygodniu,
– zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu,
– żonglerka (Duże Groszki)
– rytmika – 1 raz w tygodniu,
– zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone Metodą Carla Orffa,
– język angielski (Duże Groszki)
–  grupowe zajęcia psychoedukacyjne – 1 raz w tygodniu,
– zajęcia logopedyczne dla dzieci, które wymagają terapii,

– zajęcia z elementami jogi (małe i średnie Groszki)-1 raz w tygodniu
– koncerty edukacyjne – 1 raz w miesiącu
– spotkanie z teatrem – 1 raz w miesiącu
Najstarsze Groszki uczestniczą raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania na basenie „Wodny Raj”.

Wiemy, że sukces możemy odnieść tylko przy współpracy z Rodzicami, dlatego kładziemy duży nacisk na wspólne wycieczki, uroczystości, zajęcia, warsztaty.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Przedszkola – może się Państwu spodoba i zostaniecie z nami?

Aktualne zaproszenia i terminarze zamieszczamy na Facebooku