onas

O NAS

Niepubliczne Przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych działa od lipca 2004 roku (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ew. Ed. VII 4320-3/ przedszkl./2004).

Swoja opieką obejmujemy dzieci z:

■ niepełnosprawnościami intelektualnymi
■ dziecięcym porażeniem mózgowym
■ przepukliną oponowo-rdzeniową
■ niepełnosprawnością ruchową
■ Zespołem Downa
■ opóźnieniami psychoruchowymi
■ autyzmem
■ niepełnosprawnością sprzężoną

Nasze przedszkole jest placówką bardzo kameralną, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa dzieci, ułatwia prawidłowy rozwój, służy nawiązywaniu kontaktów.

Tutaj każdy każdego zna.

Placówka posiada przestronne sale oraz korytarze, ułatwiające swobodne przemieszczanie się dzieci, sale do rehabilitacji, salę Doznań Świata, salę Integracji Sensorycznej, gabinety do terapii indywidualnej oraz gabinety logopedyczne. Wszystkie pomoce oraz zabawki umieszczone są nisko, w zasięgu wzroku i ręki dziecka. Przy sprzyjającej aurze zajęcia odbywają się na przylegającym do przedszkola tarasie oraz w ogrodzie.

Nasze przedszkolaki chętnie przyjmują gości (comiesięczne koncerty edukacyjne, spektakle teatralne itp.) oraz uczestniczą w różnorakich wyprawach (do fabryki bombek, teatru muzycznego)

Praca odbywa się w kilku grupach przedszkolnych (max. 15 dzieci o zbliżonych możliwościach psychoruchowych). Pracujemy przez cały rok.

Kadra

Kadrę przedszkola stanowią osoby posiadające wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Codzienne działania nauczycieli- terapeutów wspierane są przez psychologa, oligofrenopedagoga, pedagoga, logopedę, neurologopedę, terapeutę SI oraz fizjoterapeutę. Tworzymy kreatywny zespół otwarty na potrzeby i pragnienia dzieci. Dbamy o podnoszenie swoich kwalifikacji (m.in. cały zespół posiada kwalifikacje z Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, Terapii Ręki , Metody Dobrego Startu, Treningu Umiejętności Społecznych, dwie osoby wykorzystują w swej pracy elementy metody M. Montessorii oraz prowadzą terapię Uwagi Słuchowej z wykorzystaniem Metody Tomatisa) Współpracujemy z innymi placówkami.

Zajęcia

Oferujemy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (podstawa programowa) oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

– usprawnianie ruchowe
– terapię logopedyczną i neurologopedyczną
– alternatywne sposoby komunikowania
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
– Program Aktywności wg M.Ch. Knillów
– rytmikę z muzykoterapią
– zajęcia Integracji Sensorycznej
– gimnastykę ogólnorozwojową
– plastykę
– zajęcia psychoedukacyjne

- terapią ręki
- integracją bilateralną
– język angielski

– zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu

Od roku przedszkolnego 2016/2017 wdrażamy program adaptacyjno-integracyjny „FURTKA”, mający na celu zoptymalizowanie oddziaływań w procesie przygotowania dzieci do kontynuowania edukacji w integracji.

Od lutego 2017 roku kwalifikujemy dzieci do terapii Metodą A. Tomatisa.

Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do terapii, posiadającego certyfikat wyrobu medycznego. Gwarantuje to nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.
Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci, wyszkolone przez Jozefa Vervoorta, wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa.
Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej i analizę testów audiolaterometrycznych.
Prowadzimy unikalną, niezwykle skuteczną terapię głosem matki.
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA TERAPII W DOMU.
Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów.

Od lutego 2017 roku dzieci uczestniczą w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych, które mają na celu zdobywanie umiejętności społecznych bazując na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie. TUS adresowany jest do dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa , z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością, z zaburzeniami SI, trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i społecznymi, z zachowaniami trudnymi oraz do wyżej funkcjonujących autystów

Osoby prowadzące dodatkowe zajęcia specjalistyczne posiadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej.

Dzieci, którym pozwala na to stan zdrowia uczestniczą w cotygodniowych zajęciach nauki pływania.

Od kwietnia 2011 r. jedyną opłatą wnoszoną przez Rodziców jest opłata za przedszkole wysokości 200 zł miesięcznie (w indywidualnych przypadkach jest możliwość całkowitego zwolnienia z odpłatności) oraz roczne ubezpieczenie dziecka.

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godz. 7.30- 16.30 bez określania minimum i zajęć dodatkowych

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus ul. Rybna 7a-e, Łódź | code & design: darul360@gmail.com