Czolowka_Lr (3 of 4)

O nas

Jak pracujemy?

Organizujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli, konsultacje specjalistyczne.

Dysponujemy narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi badania:

 • inteligencji,
 • rozwoju (określenie etapu rozwoju, poziomu rozwoju na tle rówieśników, określenie kierunków wsparcia),
 • procesów poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa),
 • z zakresu edukacji (gotowość szkolna przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, określanie umiejętności szkolnych),

Prowadzimy konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Jak pomagamy?

 • realizujemy zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 • diagnozujemy  i stymulujemy rozwój  intelektualny, emocjonalny i społeczny,
 • stymulujemy rozwój dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 • wspieramy dzieci z trudnościami  szkolnymi,
 • stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,
 • kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w relacjach rodzinnych,
 • wspieramy rozwój kompetencji wychowawczych,
 • doradzamy i prowadzimy konsultacje dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno- wychowawczych,
 • prowadzimy działania profilaktyczne:
  • tydzień gotowości szkolnej,
  • tydzień Rodzica i Opiekuna,
  • tydzień bezpłatnych badań logopedycznych.

Oferujemy krótkie terminy.

Aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku.

Wczesne wspieranie rozwoju

Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia jest wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju. 

Podczas zajęć dzieci pracują z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz rehabilitantem. Zajęcia Wczesnego Wspierania Rozwoju odbywają się bezpłatnie.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 502 598 696.