Ogólnodostępne grupy przedszkolne - Groszki

Pomóż mi to zrobić samemu

Do ogólnodostępnych grup Groszki, przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

Codziennie są z nimi ich ulubione ciocie, bez których dzień w przedszkolu byłby smutny. Panie
wspierają dzieci w chwilach tęsknoty za mamą, pomagają zaadaptować się w nowym
środowisku.

Gdy dzieci poczują się bezpiecznie krok po kroku zdobywają wspólnie nowe umiejętności.

Chętnie poznają świat podczas zabaw, spacerów, wycieczek i uroczystości. Uczą się współżycia
w grupie i bycia samodzielnym. Zachęcają je do tego, będące zawsze w zasięgu ręki, kolorowe
zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci rozwijają indywidualne cechy osobowości, kompetencje
poznawcze, komunikacyjne, emocjonalno – społeczne oraz wiarę we własne siły. Pracują nad
osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, uczą się postaw
posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie. Do zabawy, nauki i
pracy zachęca je „materiał rozwojowy” i inne pomoce dydaktyczne.

Najstarsze Groszki realizują roczne przygotowanie przedszkolne przygotowujące je do
rozpoczęcia szkolnej przygody.

Wszystkie GROSZKI podczas pobytu w przedszkolu pracują zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego. W grupie rówieśniczej zaspokajają swoje potrzeby, rozwijają zainteresowania i pasje, między
innymi uczestnicząc w:
– ogólnorozwojowych zajęciach ruchowych,
– zajęciach rozwijających kreatywność,
– psychoedukacyjnych zajęciach z psychologiem,
– muzyczno - ruchowych zajęciach prowadzonych Metodą Carla Orffa,
– comiesięcznych koncertach edukacyjnych,
– comiesięcznych spotkaniach z teatrem,
- warsztatach tematycznych,
- zajęciach z dogoterapii.

Najstarsze Groszki uczestniczą również w zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe oraz
jeśli nie ma przeciwwskazań raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania na basenie „Wodny Raj”.

Dla chętnych rodziców z dziećmi zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz
Trening Uważności z elementami jogi.

Wiemy, że sukces możemy odnieść tylko przy współpracy z Rodzicami, dlatego kładziemy duży
nacisk na wspólne wycieczki, uroczystości, zajęcia, warsztaty.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Przedszkola – może się Państwu spodoba i zostaniecie
z nami?

Aktualne zaproszenia i terminarze zamieszczamy na Facebooku.

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus