onas

O NAS

Jak pracujemy?

Organizujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli, konsultacje specjalistyczne.

Dysponujemy narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi badania:

inteligencji,
rozwoju (określenie etapu rozwoju, poziomu rozwoju na tle rówieśników, określenie kierunków wsparcia),
procesów poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa),
z zakresu edukacji (gotowość szkolna przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, określanie umiejętności szkolnych),

Prowadzimy konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Jak pomagamy?

■ realizujemy zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
■ diagnozujemy i stymulujemy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny,
■ stymulujemy rozwój dzieci chorych i niepełnosprawnych,
■ wspieramy dzieci z trudnościami szkolnymi,
■ stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,
■ kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w relacjach rodzinnych,
■ wspieramy rozwój kompetencji wychowawczych,
■ doradzamy i prowadzimy konsultacje dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno- wychowawczych,
■ doradzamy i prowadzimy konsultacje z rodzicami dzieci pozostającymi w trakcie diagnozy ,
■ działania profilaktyczne:
tydzień gotowości szkolnej,
tydzień Rodzica i Opiekuna,
tydzień bezpłatnych badań logopedycznych.

Oferujemy krótkie terminy.

Aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku.

Wczesne wspieranie rozwoju

Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia jest wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju.

Podczas zajęć dzieci pracują z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz rehabilitantem. Zajęcia Wczesnego Wspierania Rozwoju odbywają się bezpłatnie.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 502 598 696.

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus ul. Rybna 7a-e, Łódź | code & design: darul360@gmail.com

Rekrutacja na rok 2024 / 2025 ruszyła!
×


Czekamy na Ciebie i Twoją pociechę.
Zapraszamy do kontaktu.


📞 (42) 654 84 56
     502 598 722
     502 598 696