onas
Rekrutacja na rok 2023 / 2024 ruszyła!
×


Czekamy na Ciebie i Twoją pociechę.
Zapraszamy do kontaktu.


📞 (42) 654 84 56
     502 598 722
     502 598 696

O NAS

ZAWSZE Z DZIEĆMI I DLA DZIECI

Fundacja „Hippocampus” powstała w sierpniu 2010 r. z inicjatywy osób stanowiących ówczesną kadrę Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi.

Podstawowym celem, który stawiamy przed sobą jest aktywność na rzecz dzieci i ich rodzin, zwiększenie szansy na osiągnięcie sukcesu zarówno w procesie edukacyjnym, jak i poza placówką.

Podejmujemy działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci, podnoszące ich kompetencje emocjonalno- społeczne i komunikacyjne w kierunku osiągnięcia samodzielności i pełnej integracji z środowiskiem na miarę ich potrzeb i możliwości.

Nie zapominamy o rodzicach naszych podopiecznych. Wiemy, że bez ich współpracy i przychylności nie osiągniemy zamierzonych celów. Proponujemy im codzienne wsparcie w podnoszeniu umiejętności wychowawczych, pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu potrzeb dzieci oraz rozwiązywaniu bieżących problemów. Organizujemy dla nich warsztaty i szkolenia.

Obecnie Fundacja jest organem prowadzącym dla:

Od sierpnia 2012 r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Zgromadzone z 1 % fundusze wykorzystujemy z myślą o naszych podopiecznych i ich rodzinach. Chętnie pomagamy również instytucjom pracującym na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem m.in. z powodów ekonomicznych.

W 2020 r Fundacja zakupiła sprzęt diagnostyczny w formie przenośnego aparatu USG z głowicą który został przekazany darowizną na rzecz Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego.

Codzienna integracja w przedszkolu na Bałutach w Łodzi

Niepubliczne Przedszkole na Rybnej na Bałutach w Łodzi integruje opiekuńczo-wychowawczą rolę przedszkola ze specjalistycznymi działaniami wspierającymi prawidłowy rozwój dzieci.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat do dwóch grup:

  • Groszków - oddziały ogólnodostępne
  • Motylków - dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kadrę naszego przedszkola stanowią pedagodzy i terapeuci przygotowani do pracy z dziećmi.

Jako niepubliczne przedszkole dbamy o integrację zarówno w sferze oddziaływań, jak relacji emocjonalno–społecznych. Stwarzamy sytuacje edukacyjne pozwalające na integrację dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, afazja czy Zespół Downa, ze zdrowymi rówieśnikami zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dzieci wspólnie doświadczają rzeczywistości rozwijając kompetencje poznawcze.

Stała obecność psychologa, logopedy i oligofrenopedagogów wspiera naszych podopiecznych w rozwijaniu kompetencji społecznych, emocjonalnych oraz komunikacyjnych. Dzieci uczą się prawidłowych relacji z otoczeniem, rozumienia i zgłaszania swoich potrzeb. Dzięki opiece fizjoterapeuty i terapeuty SI możemy zadbać o integrację rozwoju poznawczego z rozwojem ruchowym.

Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym dla dzieci z autyzmem.

Prywatne przedszkole - wstęp do dalszej edukacji

Prowadzone w przedszkolu zintegrowane oddziaływania są wstępem do dalszej edukacji i mają na celu zwiększenie szansy na odniesienie przez dzieci sukcesu.

Realizujemy adaptacyjno–integracyjny program „FURTKA” dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiający im pozyskanie gotowości do funkcjonowania w ogólnodostępnej grupie rówieśniczej – wszystko odbywa się w przyjaznym środowisku.

Dzieci mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych: muzycznych, ruchowych, dogoterapii, psychoedukacyjnych, rozwijających kreatywność. Organizujemy dla dzieci spotkania z teatrem, koncerty edukacyjne i warsztaty tematyczne.

Niepubliczne Przedszkole przy Rybnej 7 a-e w Łodzi zaprasza do współpracy rodziców i dzieci nie tylko z dzielnicy Bałuty , ale również całej Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Konstantynów Łódzki. Dbamy zarówno o rozwój dzieci, jak i zapewnienie rodzicom możliwości rozwijania kompetencji, zdobywania wiedzy i narzędzi, dzięki którym mogą jeszcze lepiej rozumieć i realizować potrzeby swoich pociech.