onas
Rekrutacja na rok 2021/2022 ruszyła!
×


Czekamy na Ciebie i Twoją pociechę.
Zapraszamy do kontaktu.

📞 (0-42) 654 84 56 ; 502 598 722 , 502 598 696 .

O NAS

ZAWSZE Z DZIEĆMI I DLA DZIECI ……

Fundacja „Hippocampus” powstała w sierpniu 2010 r. z inicjatywy osób stanowiących ówczesną kadrę Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi.Podstawowym celem, który stawiamy przed sobą jest aktywność na rzecz dzieci i ich rodzin, zwiększenie szansy na osiągnięcie sukcesu.

Podejmujemy działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci, podnoszące ich kompetencje emocjonalno- społeczne, komunikacyjne w kierunku osiągnięcia samodzielności i pełnej integracji z środowiskiem na miarę ich potrzeb i możliwości.

Nie zapominamy o rodzicach naszych podopiecznych. Wiemy, że bez ich współpracy i przychylności nie osiągniemy zamierzonych celów. Proponujemy im codzienne wsparcie w podnoszeniu umiejętności wychowawczych, pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu potrzeb dzieci oraz rozwiązywaniu bieżących problemów. Organizujemy dla nich warsztaty i szkolenia.

Obecnie Fundacja jest organem prowadzącym dla:
• Niepublicznego Przedszkola na Rybnej
• Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W ramach prowadzonych w przedszkolu działań realizujemy adaptacyjno – integracyjny program „FURTKA” dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiający im pozyskanie w przyjaznym środowisku gotowości do funkcjonowania w ogólnodostępnej grupie rówieśniczej.

Od sierpnia 2012 r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Zgromadzone z 1 % fundusze wykorzystujemy z myślą o naszych podopiecznych i ich rodzinach. Chętnie pomagamy również instytucjom pracującym na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem m.in. z powodów ekonomicznych.

W 2020 r Fundacja zakupiła sprzęt diagnostyczny w formie przenośnego aparatu USG z głowicą który został przekazany darowizną na rzecz Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego.