onas

O NAS

Fundacja „Hippocampus” powstała w sierpniu 2010 r. z inicjatywy osób stanowiących kadrę Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi. Podstawowym celem Fundacji są działania na rzecz dzieci i ich rodzin , wspieranie ich w rozwoju, edukacja, opieka oraz integracja z środowiskiem. Edukacja rodziców oraz osób pracujących z dziećmi w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych i terapeutycznych.

1 grudnia 2011 roku Fundacja stała się organem prowadzącym dla:

• Niepublicznego Przedszkole na Rybnej
• Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Od sierpnia 2012 r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

W okresie od 1 września 2012 do 31 stycznia 2015 roku Fundacja realizowała projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Działaniami objęte było 21 dzieci w tym 4 z autyzmem, 7 z niepełnosprawnościami oraz 10 dzieci zdrowych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych przez zwiększenie dostępu do edukacji, szeroko rozumianą integrację oraz optymalizację oddziaływań.

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus ul. Rybna 7a-e, Łódź | code & design: darul360@gmail.com