PROGRAM

„Wyjątkowe Przedszkole dla Wyjątkowych Dzieci”

Nasze Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
wspomagające kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.

Obok zajęć dydaktycznych i terapeutyczno-wychowawczych oferujemy grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne:

■ rehabilitację ruchową
■ terapię logopedyczną i neurologopedyczną
■ alternatywne sposoby komunikacji
■ Ruch Rozwijajścy Weroniki Sherborne
■ Program Aktywności wg M.Ch. Knillów
■ rytmikę z muzykoterapią
■ zajęcia Integracji Sensorycznej
■ dogoterapię
■ gimnastykę ogólnorozwojową
■ plastykę
■ zajęcia psychoedukacyjneRealizacja programu dostosowana jest do indywidualnych potrzeb psychoruchowych naszych podopiecznych, tak, aby optymalnie wspierać i ukierunkowywać ich rozwój. Dla każdego dziecka opracowujemy indywidualny program terapeutyczny w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz własne obserwacje poczynione w okresie adaptacyjnym.

Pragniemy, aby nasi podopieczni uczyli się samodzielności. Rozwój funkcjonalny dzieci wspieramy stymulacją polisensoryczną, naśladownictwem ruchowym i werbalnym, praktycznym działaniem, zabawami doskonalącymi umiejętności manipulacyjne oraz ruchowe. Bierzemy aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym. Jesteśmy otwarci na świat i ludzi.

Od stycznia 2011 r. na terenie Przedszkola odbywają się bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspierania Rozwoju.

Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia jest wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju.
Podczas zajęć dzieci pracują z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą Si oraz rehabilitantem.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 502 598 696.

Raz w tygodniu na terenie Fundacji odbywają się dla rodziców z dziećmi bezpłatne zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne lub muzykoterapii.

Raz w roku organizujemy warsztatowe zajęcia Szkoły Rodziców i Wychowawców mających na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych relacjach z dziećmi opartych na więzi, umiejętnym dialogu, szacunku i zaufaniu. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się przez 10 tygodni, raz w tygodniu po 2-3 godziny.

Przez cały rok organizujemy dostosowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań Rodziców bezpłatne szkolenia, warsztaty i kursy (w latach 2012-2014 m.in. – seksualność dzieci; jak wprowadzać dziecko w samodzielność?; pierwsza pomoc przedmedyczna; jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?; jak celowo organizować wielozmysłowe postrzeganie rzeczywistości przez dziecko; podstawy terapii behawioralnej; radzenie sobie ze stresem u dziecka; działania kształtujące prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka).

Jeżeli Twoja pociecha jest w wieku 2,5-4,5 roku, a Ty sam jesteś zainteresowany dłuższą współpracą z naszym przedszkolem, serdecznie zapraszamy raz w tygodniu do udziału w zajęciach adaptacyjnych.

Zajęcia są propozycją dla dzieci, które jeszcze (z różnych powodów) nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem. Są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań oraz poznania nowych kolegów.
Celem spotkań jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Nasi nauczyciele – terapeuci otwarci są na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Proponujemy godzinę rozmaitych, interesujących aktywności, przestrzegając jednocześnie zasady, że dziecko nie musi robić niczego, czego się lęka lub na co nie jest gotowe.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Tam umieszczamy aktualne propozycje i terminy.© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus ul. Rybna 7a-e, Łódź | code & design: darul360@gmail.com